Vår organisation

I en tid när både människovärdet och respekten för skapelsen naggas i kanterna står Tro och Solidaritet för en radikal klimatpolitik, solidariskt flyktingmottagande, ett rättvist samhälle fritt från rasism och nedmontering av världens kapacitet för förstörelse. Vi organiserar progressiva och visionära, både troende och sekulära. Som sidoförbund i Socialdemokraterna verkar vi för att bredda socialdemokratin och göra den till ett naturligt hem för fler som vill vara politiskt aktiva.

Vi finns organiserade i landet i 22 distrikt och ett hundratals olika föreningar.

Våra distrikt

Våra stadgar

Våra stadgar slår fast vilka uppgifter förbundet har, hur medlemskapet ska fungera, hur förbundet ska organiseras och styras, och mycket mer. Stadgarna reviderades på förbundskongressen 2022.