Om oss

Tro och Solidaritet är ett av Socialdemokraternas fem sidoförbund (de andra är SSU, S-kvinnor, S-studenter och HBTQ+Socialdemokrater). Som sidoförbund är vi en del av partiet, men också självständig med delvis egen organisationsmodell och grafisk profil. Tro och Solidaritet har ca 2500 medlemmar och ett 80-tal lokalföreningar, som i sin tur är knutna till de socialdemokratiska arbetarekommunerna.

Tro och Solidaritet består av människor från många trostraditioner, kristna såväl som andra. Vi har också medlemmar som inte är troende, men som uppskattar vår politik och ideologiska profil. Man brukar säga om oss att vi är ”lite rödare, lite grönare”.

Tro och Solidaritets politiska riktlinjer är byggda runt fyra områden: ”Vårt växande hem”, ”Social rättvisa”, ”Internationell solidaritet” Miljö och klimat”. Vi har ett starkt engagemang för mänskliga rättigheter och social och ekonomisk rättvisa. Vi har gått i bräschen för kritiken mot de nya hårdare asylreglerna. Vi arbetar för fortsatt militär alliansfrihet och ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle. Internationellt har vi ett mångårigt engagemang i Mellanöstern, särskilt i Israel och Palestina.

Läs våra politiska riktlinjer för 2022-2024

Publicerad