Palestina

Palestinier och Israeler segregeras med en illegal mur och check-points som begränsar rörelsefriheten. Den strukturella diskrimineringen och segregationen strider mot folkrätten. Grunden i att konflikten fortsätter i en negativ riktning ligger i att brott mot folkrätten aldrig får några konsekvenser och här har du som riksdagsledamot en viktig roll för ansvarsutkrävande.

Tro och Solidaritet har ett långt engagemang för ett fritt Palestina och kräver att ockupationen ska upphöra. Mot bakgrund av den eskalerande situationen har Tro och Solidaritet utformat sju krav. Vår förhoppning är att Sverige och dess politiska företrädare ska göra sitt bästa för att stater ska respektera mänskliga rättigheter och folkrätten.

Våra sju krav är:

Sverige ska återinföra bistånd till Palestina

Högerregeringen har kraftigt sänkt biståndet. Det medför förödande konsekvenser världen över, inte minst för den palestinska befolkningen. Biståndet till Palestina har fokuserat på mänskliga rättigheter, demokrati, rättsstatens principer, jämställdhet, bättre miljö och minskad klimatpåverkan samt ekonomisk utveckling för alla. Sveriges minskade bistånd till Palestina riskerar att spela högerextrema och ultrakonservativa i händerna. Sverige kan inte acceptera ett minskat bistånd samtidigt som våldseskalationen ökar i regionen, människorättsorganisationer rapporterar att Israel och Palestina lever under Apartheid (etnisk delning som gynnar en folkgrupp över en annan), och som ytterhögern fortsätter växa sig stark i Israel. Sverige måste återinföra biståndet till Palestina, för de civilas säkerhet och för en fredlig lösning i regionen.

Sverige ska återställa biståndet till Palestina

EU och Sverige finansierar humanitär infrastruktur i regionen, så som skolor, brunnar och solpaneler. Sedan 2009 har FN rapporterat att 1 647 byggnader har förstörts av den israeliska regeringen. Syftet för den israeliska regeringen är att fördriva palestinierna från sina hem. Sverige kan inte acceptera rivning av infrastruktur som finansierats av humanitärt bistånd på platser där humanitär rätt gäller. Sverige ska fördöma den israeliska regeringens förstörelse av biståndsrelaterade projekt och återkräva skattefinansierat biståndsprojekt som förstörts av Israels regering.

Sverige ska verka för att allmänna och demokratiska val ska hållas i Palestina

Palestina har inte genomfört ett allmänt och demokratiskt val sedan år 2006. Allmänna och demokratiska val är en förutsättning för att Palestina ska utvecklas till ett öppet, fritt och demokratiskt samhälle. Sverige ska kräva att allmänna och demokratiska val ska kunna hållas i Palestina.

Sverige ska verka för att Israel ska ta bort terroriststämpeln på MR-organisationer

Människorättsaktivister har en viktig roll i att dokumentera och rapportera om folkrättsbrott. I dagsläget har Israel valt att terroriststämpla sex människorättsorganisationer som är verksamma i Israel/Palestina, bland annat Rädda Barnen, som arbetar för mänskliga rättigheter. Terroriststämplingen försvårar människorättsaktivisternas viktiga arbete med att dokumentera och rapportera eventuella folkrättsbrott. Israels terroriststämpling av människorättsgrupperna har fördömts av FN, EU och USA. Sverige måste ta ledningen i att fördöma att Israel klassificerar människorättsorganisationer som terrorister. Sverige ska verka för att ta bort terroriststämpeln för att skydda människorättsaktivister och öka möjligheten för organisationerna att fortsätta dess viktiga arbete.

Sverige ska aktivt uppmuntra andra länder att erkänna Palestina som en suverän stat

Att erkänna Palestinas suveränitet är ett avgörande steg för en fredlig utveckling i regionen. Sverige har tidigare erkänt Palestina som en suverän stat och bör aktivt uppmuntra andra länder att göra detsamma.

Sverige ska omedelbart avbryta vapenhandel med Israel

Sverige ska inte medverka till att svenska vapen kommer till användning för att skada civila. Den israeliska regeringen använder våld mot civilbefolkningen i Palestina. Sverige ska inte medverka i vapenhandel och ska därför omedelbart avbryta vapenhandeln med Israel.

Sverige ska aktivt stödja olika insatser som motverkar straffrihet

I och med att de olagliga bosättningarna, rivningen av civil infrastruktur och att skattefinansierade biståndsprojekt fortgår så råder det straffrihet för folkrättsbrott. Brott mot folkrätten ska alltid ge konsekvenser. Sverige måste därför agera för att inte straffrihet ska tillåtas i regionen, men även inom FN och andra organ.

Det är dags för en permanent fred och en tvåstatslösning nu!