Säkerhetspolitik

9 krav vid ett svenskt NATO-medlemskap

Tro och Solidaritet har tagit tydlig ställning i frågan om ett svenskt medlemsskap i NATO. Vi är emot ett svenskt Natomedlemsksap och värnar den alliansfrihet som gynnat freden i Sverige och omvärlden.

Som en allians fri röst har Sverige kunnat medla i krig och konflikt där andra länder inte kunnat. Vi har varit en stark röst i världen mot kärnvapen, för nedrustning och för demokratisering. Vi bedriver en stolt feministisk utrikespolitk.

Socialdemokraterna måste fortsätta verka mot kärnvapen, för folkrätten och för demokrati. Ett medlemskap i Nato får inte ske på bekostnad av nedrustningsarbetet och fredsfrämjande insatser.

I samband med den svenska ansökan om att bli medlem i NATO, har Tro ocj Solidaritet formulerat nio krav som vi önskar att Socialdemokraterna men även Sveriges regering verkar för i den fortsatta processen.

Våra 9 krav:

  1. Sverige ska ratificera FN:s konvention om förbud mot kärnvapen (TPNW).
  2. Sverige ska anta en nationell lagstiftning mot införsel av kärnvapen på svenskt territorium.
  3. Sverige ska verka för principen om ”No First Use” i Nato.
  4. Sverige ska inte acceptera positiva säkerhetsgarantier.
  5. Sverige ska inkludera en antikärnvapen-klausul vid militära samarbeten.
  6. Sverige ska inte ha permanenta Natotrupper på svensk mark.
  7. Sverige ska motverka USA:s politiska och militära dominans i Nato.
  8. Sverige ska verka för att Nato inför ett demokratikrav.
  9. Sverige ska öka sitt fredsfrämjande arbete i samma uträckning som försvarsanslaget.

Sveriges feministiska utrikespolitik behöver fortsätta att utgöra en stark röst för fred, demokrati och folkrätt, inte minst i en orolig värld med ett krympande demokratiskt utrymme i flera länder, ett accelererande miljö- och klimathot och flera pågående krig. Initiativ för en stärkt diplomati, fredsfrämjande- och bevarande insatser och ett utvecklat bistånd behöver intensifieras. Världen står inför ett vägval och Sverige behöver välja den väg som leder till nedrustning, fred och frihet - inte ökad militarism, konflikt och konfrontation.