NYHET

Sverige och EU måste agera för att förhindra en än värre tragedi

ISRAEL OCH PALESTINA | Dödstalen fortsätter att stiga i Palestina och Israel efter de senaste dagarnas krigshandlingar. Konflikten har djupa rötter. I detta fall har vräkningarna av palestinier i Östra Jerusalem varit en tändande gnista. Enligt aktuella rapporter har minst 119 palestinier varav 31 barn dödats. Över 830 är skadade. I Israel har sju personer dödats, varav ett barn. Varje människas död är en tragedi.

Exempelbild

Sara Kukka-Salam och Jesper Eneroth
Ordförande och vice ordförande, Socialdemokrater för tro och solidaritet

Våldet fortplantas nu till civila områden. I flera städer i Israel pågår slagsmål och uppgörelser på gatan. Folkmassor har drabbat samman, med plundring och misshandel som följd. Synagogor, moskéer och andra byggnader har förstörts.

Raketer från Hamas avfyras mot civila mål, vilket är ett brott emot folkrätten och måste fördömas. Också Israels oproportionerliga våld är emot folkrätten och måste likaså fördömas. Men eftersom Israel har försatt Gaza under blockad och eftersom Israel är den överlägset starkare parten har de också ett avsevärt större ansvar för situationens utveckling.

Trots försök att medla och trots skarpa fördömanden från omvärlden har ingen av parterna ännu visat någon vilja till eldupphör eller vapenvila. Världen befarar att Israel ska sätta in marktrupper inne i själva Gaza.

Situationen kräver nu ett snabbt och tydligt agerande från omvärlden.

Krigshetsare och extremister har alltför länge tillåtits sätta agendan för relationen mellan israeler och palestinier. Omvärlden har inte förmått att pressa fram meningsfulla förhandlingar.

Vi är många judar, kristna, muslimer och sekulära, liksom många palestinier och israeler som menar att israeler och palestinier verkligen skulle kunna leva i fred med varandra. Men det kräver som ett minimum att folkrätten respekteras. Uppenbart är att vi inte får låta en kultur av hat, bitterhet och misstro sprida sig till öppna strider på gatorna.

Vi ska inte bara visa solidaritet med krigets offer utan också ge vårt aktiva stöd till den nödlidande palestinska befolkningen, till civila offer i Israel och till de krafter i Israel och i Palestina som arbetar för försoning. Men avspänning och försonande samtal är svåra att inleda så länge den ena sidan håller den andra instängd och under tvingande ockupation.

Sverige och EU måste agera för en nedtrappning av konflikten och för att rädda människoliv, i Israel och i Palestina. Det blodiga kriget 2014 får inte återupprepas. Vi uppmanar regeringen och utrikesminister Ann Linde att göra allt som Sverige förmår för att förhindra en tragedi.

Sara Kukka-Salam och Jesper Eneroth
Ordförande och vice ordförande, Socialdemokrater för tro och solidaritet