NYHET

Solidaritet med Polens kvinnor!

Erbjud subventionerade aborter i Sverige för Polens kvinnor och driv på för att EU stryper det ekonomiska stödet till landet, i enlighet med de nya demokrativillkoren! Det föreslår Sara Kukka-Salam och Jesper Eneroth på #8mars.

 

Exempelbild

På kvällen den 27 januari tillkännagav den polska regeringen att ett närmast heltäckande förbud mot abort ska börja gälla i landet. Detta efter ett års hård debatt, manifestationer och internationell kritik.

I Sverige kritiserade Socialdemokraternas jämställdhetspolitiska talesperson Annika Strandhäll den polska utvecklingen i oktober i fjol: ”De värdekonservativa och nationalistiska strömningar som just nu påverkar hela världen och inte minst kvinnors och flickors ställning och rättigheter kommer nu skörda fler offer.”

Att förbjuda abort innebär nämligen inte att människor slutar göra abort. Det innebär bara att aborterna blir livsfarliga, dyra och svåra att tillgå. Detta är inte någon nyhet för någon som känner till dessa frågor. Var sjätte minut dör en kvinna i världen till följd av en osäker abort, enligt Läkare utan gränser.

Ändå har Polens reaktionära högerregering valt att gå vidare med en lagstiftning som innebär ett nästan heltäckande förbud mot abort, också vid svåra fosterskador. Det är ett nederlag för kvinnors rättigheter i Polen och en varnande inblick i vad som kan komma att ske i andra länder där den nya högern får grepp om makten.

Nyligen enades EU-parlamentet om att villkora EU:s finansiering av medlemsländerna. De länder som bryter mot rättsstatens principer ska nu kunna förlora sitt ekonomiska stöd. Förbudet mot abort bör räknas som ett ingrepp på kvinnors rätt till hälsovård, och därför som ett ingrepp på de mänskliga rättigheterna hos halva befolkningen. Sverige bör driva på för att EU agerar mot Polens nya odemokratiska lagstiftning.

Vi bör också minnas historien. På 1960-talet var det tvärtom den svenska abortlagstiftningen som var restriktiv, vilket ledde till att många svenskar tvingades resa till Polen för att få möjlighet att göra abort. I dag när omständigheterna är de omvända, bör Sverige minnas den insats som Polen gjorde för svensk folkhälsa, och i solidaritet med det polska folket återgälda tjänsten. Därför bör Sverige börja erbjuda subventionerade aborter för utländska kvinnor.

Abortförbudet i Polen sätter därmed fingret på varför fri rörlighet och rätten att söka hjälp i andra länder är en så viktig fråga också för jämställdheten. När auktoritära krafter börjar inskränka på människors frihet så är andra länders vilja att hjälpa till central för att underminera dessa antidemokratiska strävanden. I en värld där alla ”sköter sig själva och skiter i andra” är hoppet ute för demokratin.

Sara Kukka-Salam och Jesper Eneroth
Ordförande och vice ordförande, Socialdemokrater för tro och solidaritet