Grafisk profil

En grafisk profil är ett viktigt sätt att bli tydlig i det politiska opinionsarbetet. Genomtänkta, enhetliga och konsekvent tillämpade profilanvisningar (såväl grafiskt som i övrigt) skapar igenkänning.